Lägenheten

Vilket är mitt lägenhetsnummer?

Alla lägenheter är försedda med två olika nummer. Det ena, som är ett nummer mellan 1-556, är det lägenhetsnummer du använder i all kommunikation med Styrelsen och expeditionen. Det andra, som är ett fyrsiffrigt nummer t ex. 1101, är din mantalsskrivningsadress hos Skatteverket och fungerar bara tillsammans med den fullständiga adressen.

Slösa inte med vattnet

Påminnelse om att vi alla måste hjälpas åt att inte slösa med vattnet. Pumparna innehåller en viss mängd vatten som värms upp. Om väldigt mycket varmvatten används av flera lägenheter i samma hus samtidigt tar det ett par timmar för pumpen att värma upp nytt vatten. Det är därför några medlemmar upplever att varmvattnet är "slut" på kvällen.

Var rädd om avloppsstammarna

Häll inte matolja, stekflott eller liknande i avloppet. Använd hushållspapper och torka av pannan med innan du sköljer av den.

Besiktning

Vart tionde år får du en kallelse om besiktning av lägenheten genom styrelsens försorg och på föreningens bekostnad. Du är skyldig att bereda tillträde, men du kan ändra tid och dag så att det passar dig bättre. Avsikten med besiktningen är att säkerställa att ”grundläggande funktioner i lägenheten såsom kök och badrum, el-, värme-, vatten- och avloppsinstallationer, ventilation och fönster” hålls i gott skick. I föreningens intresse ligger att de gemensamma system som går igenom lägenheten underhålls så att inte skador uppstår på fastigheten eller ger problem i andra lägenheter. Det ligger också i bostadsrättshavarens intresse att få veta vad som måste underhållas för att undvika skador.


Inte tillåtet med tvättmaskin i klädkammaren

Det är enligt våra stadgar inte tillåtet att installera en tvättmaskin i klädkammaren. Det beror på att det är en stor risk att ha en tvättmaskin i ett utrymme som saknar golvbrunn och tätskikt. Vid en översvämning orsakas vattenskador som kan bli väldigt dyrt. Avloppsrören i köket är heller inte dimensionerade för tvättmaskiner, de är endast 50 mm medan en tvättmaskin kräver minst 70 mm. Detta blir i synnerhet ett problem för de lägenheter som delar avlopp med grannen. Om grannen t.ex kör sin diskmaskin samtidigt som man kör tvättmaskinen finns risk att avloppet inte kan svälja vattenmängden och det blir översvämning.

Hallen

Kapprummets golv är belagt med Ölandskalksten. Denna kalksten bör bevaras. Genom olika behandlingsprogram går den att få i ett mycket vackert skick. Kontakta fackhandeln (färgaffär).  Enligt gällande stämmobeslut är det tillåtet att byta ut lägenhetens entrédörr mot en av föreningen särskilt framtagen modell av märket Swedoor.
Kontakta kansliet för mer information. Namn på dörren byter man själv. Bokstäver kan kostnadsfritt hämtas på kansliet. Om möjligt så återanvänd de bokstäver som redan finns på dörren. Styrelsen rekommenderar att inte sätta papperslappar och/eller tejp på ytterdörren. Vi önskar att trapphusen ska se snygga och enhetliga ut.

Badrum

Det är mycket viktigt att hålla badrummet i gott skick. Bostadsrättsinnehavaren är ansvarig för alla skador som uppkommer p g a bristande underhåll. Badrum renoverade före stambytet 1995–98 håller inte dagens våtrumsstandard och bör renoveras snarast. Det är inte tillåtet att duscha på golv och väggar som inte uppfyller dagens våtrumskrav. Stammarna beräknas hålla minst 5-10 år till.

Var alltid noga med att ventilera bort fuktig, varm luft ur badrummet (dock vintertid ej genom att öppna fönstren) särskilt om du kör egen tvättmaskin och hänger upp våta kläder. Lämna gärna badrumsdörren på glänt när du går därifrån och sätt inte igen den ventil som är monterad i badrumsdörren. Endast fläkt utan kallrasskydd får installeras då ventilationen måste fungera även när fläkten är frånslagen.

Måla om badrumsfönstret, bättringsmåla åtminstone i skarvarna, med 1-2 års mellanrum om du duschar dagligen och skydda det dessutom gärna med duschdraperi. Ett murket badrumsfönster kan bli mycket dyrt att renovera.

Vi rekommenderar en handdukstork som går på föreningens värme eller en modell som går på både föreningens värme och el.

Tvättmaskiner ska förses med jordfelsbrytare och ha fast anslutning betr. vatten, avlopp och el.


Kök

Friblåsande fläkt får endast installeras om den ansluts till särskild slang som dras upp genom imkanalen till skorstenstopp. Imkanalen får inte byggas för så den ej kan nås av sotaren. Diskmaskin måste anslutas av fackman betr. el och vatten/avlopp. Detta gäller även tvättmaskin. Ett säkerhetstråg av plast ska finnas under diskmaskin och kyl/frys. Ett vattenläckage ska snabbt kunna upptäckas.

Fönster

Fönster och ventilation

Fönsterinklädnaden är på utsidan försedd med en silikonsträng i fönstrens nederkant och ca 10 cm upp på sidorna. Denna silikonsträng får på inga villkor avlägsnas, den skyddar underliggande träkarm från röta. Det är inte tillåtet att själv borra, såga eller montera något tillbehör på de nya profilerna. Glöm inte att vid behov måla om mellan fönsterbågarna. Att åtgärda ett murket fönster är dyrt och bekostas av lägenhetsinnehavaren. Var särskilt uppmärksam på badrumsfönstret.

Lägenheterna är försedda med s.k. självdrags-ventilation. Det är därför lätt att få s.k. kallras (ventilationen sker bakvägen genom imkanalen). Sörj för god ventilation genom att se till att springventiler under fönstren hålls öppna, vintertid till hälften, sommartid helt. Ha gärna vädringsfönstret i köket öppet lite på glänt. Evakueringsventiler får ej igensättas. Tänk även på att innerdörrarna är falsade. Om frisk luft ska kunna passera måste dörrarna ställas på glänt. Det blir bättre luftväxling vintertid om luft får dra in genom springventilerna än genom att öppna badrumsfönstret. Luften värms nämligen upp av radiatorn under springventilen och drar sedan genom lägenheten innan den evakueras genom badrummets frånluftsventil.

Radon

Vi har inget radon i byggnadsmaterialet i våra hus, utan allt radon är markradon som kommer in i lägenheterna via trapphusen och rördragningar. Vi kan därför göra mycket åt radonet själva med hjälp av ventilationen. Se till att ventilerna vid fönstren är öppna och att inga frånluftsventiler är igensatta. Man kan vidare täta sin ytterdörr med tätlister.

Här finns en pdf-presentation som ni kan ladda ner som närmare beskriver problemen och de åtgärder som planeras.

Elementen

Det är medlemmen som ska hålla elementen målade. Om man slarvar med målningen kan det blir rosthål och stora vattenläckage. Tänk också på att hålla radiatorrören rostfria.  De ursprungliga radiatorerna fungerar fortfarande bra och håller säkert hundra år om man håller dem målade och rostfria. Om man har slarvat med underhållet och måste byta en radiator måste man först kontakta teknisk förvaltare. Det är inte längre tillåtet att ta bort radiatorer. Temperaturen blir cirka en grad lägre för varje avlägsnad radiator. Man får inte proppa igen radiatorrör under golv eller i vägg på grund av risk för svårupptäckta läckage – man måste proppa igen ovan golv. Observera att stötar och åverkan på rören ovanför golvet kan orsaka att gamla kopplingar under golvet släpper, vilket då inte syns till en början och får då i förlängningen katastrofala konsekvenser.

Balkongen

Brf Brickbandet har låtit bygga balkonger till de lägenheter som tidigare saknat detta. Observera att möjligheten att inte köpa balkongen (och inte nyttja den) var begränsad till de som var bostadsrättsinnehavare när stämmobeslutet fattades. Säljs en sådan bostadsrätt, måste den nya bostadsrättsinnehavaren köpa balkongen av föreningen. Man får då betala till dags dato upplupna amorteringar plus ränta kontant.
Man får inte salta på balkonggolvet, ej heller lägga klinker eller montera t ex parabolantenn på vägg eller räcke. 
Frågor och svar om balkongen

Källarförråd

Till varje bostadsrätt hör ett källarförråd om cirka 5–8 kvm. Man ska ha det förråd som är märkt med det egna lägenhetsnumret. Vissa förråd innehåller ventiler för kall- och varmvatten samt värme. Dessa ventiler måste kunna nås av vår personal. Belamra därför inte förrådet så att avstängningsventilerna är omöjliga att nå. Föreningen har försett dessa förråd med egna lås, dessa lås får ej avlägsnas. Nya lås debiteras medlemmen.
Den som har fönster i sitt källarförråd uppmanas att vädra emellanåt, men var försiktig vintertid. Lämna inte fönstret öppet vid minusgrader. Vattenledningarna kan frysa!
Värmerören i taket får på inga villkor belastas. Häng inte tillhörigheter i rören och lägg ingenting ovanpå. Belastade värmerör leder ofelbart till ”knäppningar” i värmesystemet, som upplevs som mycket störande av kringboende.
Det är av brandsäkerhetsskäl förbjudet att förvara lättantändligt eller explosivt gods i källarförrådet