Sophantering

 

Varje hushåll har ett ansvar att ta hand om sitt producerade avfall.
För miljöns skull bör vi alla sortera våra sopor så gott vi kan och göra vårt bästa. 


Ny sortering av matavfall
Vår förening har länge väntat på att få vara med i den optiska sortering som utlovats i Stockholm men tyvärr så blev inte fallet. 
Vilket hade inneburit att vår förening skulle fått lägga matavfall i separata påsar med avvikande färg och att dessa påsar sedan
hade sorteras ut på kommunens anläggning. 

I stället har nu styrelsen fått ta nya tag och haft ett intensivt arbete med att hittat ett, enligt alla lagar och krav, nytt alternativ.
Nu är det klart och nya matavfallsbehållare kommer att komma på plats under Maj månad och vara strategiskt placerade
i hela vårt området så att alla minst kommer att ha en inom acceptabelt avstånd.

Mer information samt behållare och påsar kommer att komma så snart allt är klart.

Hushållssopor
Ska vara brännbara sopor. Viktigast är att sortera ut glas och metall.
Se även mer info nedan.

Glas, metall, plast- och pappersförpackningar
Slängs på kommunens återvinningstationer.

Tidningar
Kan slängs separat i föreningens behållare, se mer info nedan.

Farligt avfall
Så som kemikalier, färgrester och batterier är vi enligt lag skyldiga att lämna in på kommunens miljöstationer. 

Överblivna läkemedel
Ska återlämnas till apoteket för att inte hamna i skog och mark. 

Hushållssopor

Hushållssopor ska kastas i underjordsbehållaren i en väl försluten påse. Kasta inte sopor i grannföreningarnas behållare.
Brf Brickbandets behållare ser alla ut som på bilden. 

Tidningar

Tidningar kan lämnas i fyra därtill anpassade sopsilos på:
Dukvägen 13, Dukvägen 53, Stramaljvägen 14  och Stramaljvägen 29,
alternativt vid återvinningsstationerna.

Grovsopor

Använd gärna Brommas återvinningscentral, som finns på Lintavägen (bakom Plantagen).  I samband med vår/höststädning finns  ibland grovsopcontainers uppställda i området.

Öpettider, Bromma ÅVC:
mån-tor 10.00-20.00
fre-sön 9.00-17.00

Se Stockholm Vattens hemsida,
www.stockholmvatten.se. Där finns adress och öppettider till närmaste ÅVC och även hur man som icke bilägare kan beställa hämtning av grovavfall och vad taxan är för det.

Vad gör jag av trädgårdsavfall?

Vid städdagarna har föreningen en container för trädgårdsavfall. Rensar man rabatter vid andra tillfällen lägger man avfallet i en säck, ställer den vid närmaste underjordsbehållare och ringer eller e-postar expeditionen och berättar var.

Man kan passa på att städa sin balkonglåda på städdagen och då lägga växterna i containern. Om man lägger sina döda krukväxter i hushållssoporna kommer de ändå till nytta till slut.