Sophantering

 

Varje hushåll har ett ansvar att ta hand om sitt producerade avfall. För miljöns skull bör vi försöka sortera våra sopor. Viktigast att sortera ut från hushållssoporna är glas och metall vilka inte går att elda upp.
Farligt avfall som kemikalier, färgrester och batterier är vi enligt lag skyldiga att lämna in på kommunens miljöstationer. Överblivna läkemedel bör återlämnas till apoteket för att inte hamna i skog och mark. Nedan listas var du lämpligast lämnar ifrån dig dina sopor.

Planer för hushållssoporna

Vi väntar och hoppas på den optiska sortering som utlovats för Stockholm. Då kommer man att få lägga matavfall i separata påsar med avvikande färg, dessa påsar sorteras sedan ut på kommunens anläggning. Så länge ser vi på andra lösningar som det kommer mer information om under hösten. 

Hushållssopor

Hushållssopor ska kastas i underjordsbehållaren i en väl försluten påse. Kasta inte sopor i grannföreningarnas behållare. Brf Brickbandets behållare ser alla ut som på bilden. Vi inväntar kommunens planerade system för matavfall genom optisk sortering.

Tidningar

Tidningar kan lämnas i fyra därtill anpassade sopsilos på Dukvägen 13, Dukvägen 53, Stramaljvägen 14  och Stramaljvägen 29, alternativt vid återvinningsstationerna.

Grovsopor

Använd gärna Brommas återvinningscentral, som finns på Lintavägen (bakom Plantagen).  I samband med vår/höststädning finns  ibland grovsopcontainers uppställda i området.

Öpettider, Bromma ÅVC:
mån-tor 10.00-20.00
fre-sön 9.00-17.00

Se Stockholm Vattens hemsida,
www.stockholmvatten.se. Där finns adress och öppettider till närmaste ÅVC och även hur man som icke bilägare kan beställa hämtning av grovavfall och vad taxan är för det.

Vad gör jag av trädgårdsavfall?

Vid städdagarna har föreningen en container för trädgårdsavfall. Rensar man rabatter vid andra tillfällen lägger man avfallet i en säck, ställer den vid närmaste underjordsbehållare och ringer eller e-postar expeditionen och berättar var.

Man kan passa på att städa sin balkonglåda på städdagen och då lägga växterna i containern. Om man lägger sina döda krukväxter i hushållssoporna kommer de ändå till nytta till slut.