TV och Bredband

TV-utbud analogt via Telenor

SVT1                                      Kanal 5                                      TV10
SVT2                                      TV6                                            TV11
TV4                                         Sjuan                                         TV12
SVT 24/ Barnkanalen          Discovery channel                   Yle
Kunskapskanalen                TV8                                            Eurosport
TV3                                        Kanal 9

Kundtjänst Telenor: 0771-222 222

TV-utbud digitalt

Telenor levererar sina tjänster via vårt kabelnätverk (koaxnät). Du kan också abonnera på ett digitalt utbud via Telenor.
I Stockholm stadsnäts bredbandtjänst levererar Sappa TV via bredbandsuttaget. Se deras utbud på https://www.sappa.se

Lathund för fel på TV-mottagningen

Ingen bild/vissa kanaler fallit bort/dåligt ljud?
Kolla med en granne. Är felet på flera adresser felanmäl till expeditionen enl. nedan. Är det bara hos dig, kolla din TV-apparat.
Problem med den digitalbox man hyrt?
Kontakta bolaget som man hyrt boxen av. Detta är helt utanför Brf Brickbandets ansvar.
Problem att ställa in kanalerna?
Detta ansvarar du för själv. Ta fram bruksanvisningen till TV-apparaten eller be en släkting eller granne om hjälp.

Felanmälan på TV-systemet

Felanmälan av själva TV-systemet sker till kansliet via e-post. Ange namn, lghnr, tfnnr och typ av fel. Fel åtgärdas tidigast nästkommande vardag.
Observera att om felet visar sig vara ett handhavandefel alt. fel på en TV-apparat får Telenor fakturera bostadsrättshavaren för detta. Brf Brickbandet har inte något serviceavtal avseende TV. 

Bredband

Sedan den 1/1 2020 har vi kollektivt bredband som levereras av Stockholms Stadsnärt Avtalet gäller i tre år. 
Stockholms Stadsnät levererar 1000/1000 Mb/s men vi har bara kablar av kat.5 så vad vi kan tillgodogöra oss beror på er utrustning, vi bör komma upp i 100-500 Mb/s.
Felanmälan beträffande bredbandet sker till Stockholms Stadsnäts kundstjänst.  Stockholms stadsnät har en projektsida för Brf Brickbandet på adress
https://www.stockholmsstadsnat.se/projekt/brf-brickbandet/ öppningskoden BRICK2019.

Vi byter leverantör av internettjänster! Vad betyder det för dig?

Vi har haft Bahnhof som föreningens leverantör av internettjänster i 3 år. Avtalet gick ut i slutet av december 2019.

Sedan bergvärmepumparna installerats har vi haft stora problem med övervakning och styrning, vilket sker via internet. Dessvärre har vi så gott som alltid haft ett antal pumpar utan kontakt. Såväl teknisk förvaltare och övervakningsteamet från Energipartner har vid ett flertal tillfällen efterfrågat support från Bahnhof, utan önskad respons.
Vår grannförening Brf Norrby har Stockholms Stadsnät som leverantör och har inte upplevt några som helst problem med pumparnas internetanslutning.
Styrelsen har därför beslutat att byta internetleverantör de kommande 3 åren.  Vi hoppas att vi också får ordning på de återkommande avbrotten i porttelefonin som likaså är IP-baserad.
Det kommer att påverka vissa medlemmars uppkoppling, medan de flesta inte kommer att märka någonting annat än ett aviserat avbrott när switcharna byts.
Medlemmar som har tv-abonnemang via Bahnhof/ SAPPA måste flytta över sina abonnemang till Stockholms Stadsnät.
IP-telefonin fortsätter att funger som tidigare med det tillägget att det nu kostar nu 29 kronor i månaden att ha kvar IP-telefonin hos Bahnhof. Om man flyttar (porterar) sitt telefonnummer till Stockholms stadsnät så slipper man månadsvgiften men måste betala en överflyttningskostnad på 190 kronor och därtill köpa en ny telefonidosa för 795 kr
På sikt kommer vi också att tjäna pengar på bytet när vi får med oss våra samarbetsföreningar i en gemensam upphandling.

Det är inte tillåtet att montera egna parabol-antenner eller annan utrustning på något av föreningens hustak, fasader eller balkonger.