TV och Bredband

TV-utbud

Analogt via Telenor:  Kundtjänst: 0771-222 222

SVT1                                      Kanal 5                                      TV10
SVT2                                      TV6                                            TV11
TV4                                         Sjuan                                         TV12
SVT 24/ Barnkanalen          Discovery channel                   Yle
Kunskapskanalen                TV8                                            Eurosport
TV3                                        Kanal 9

Digitalt

Telenor levererar sina tjänster via vårt kabelnätverk (koaxnät). Du kan också abonnera på ett digitalt utbud via Telenor.
I Stockholm stadsnäts bredbandtjänst levererar Sappa TV via bredbandsuttaget. Se deras utbud på https://www.sappa.se

OBS! Det är inte tillåtet att montera egna parabol-antenner eller annan utrustning på något av föreningens hustak, fasader eller balkonger.

Felanmälan på TV-systemet

Felanmälan av själva TV-systemet sker till kansliet via e-post. Ange namn, lghnr, tfnnr och typ av fel. Fel åtgärdas tidigast nästkommande vardag.
Observera att om felet visar sig vara ett handhavandefel alt. fel på en TV-apparat får Telenor fakturera bostadsrättshavaren för detta. Brf Brickbandet har inte något serviceavtal avseende TV. 

Bredband

Sedan den 1/1 2020 har vi kollektivt bredband som levereras av Stockholms Stadsnät. Avtalet gäller i tre år. 
Stockholms Stadsnät levererar 1000/1000 Mb/s men vi har bara kablar av kat.5 så vad vi kan tillgodogöra oss beror på er utrustning, vi bör komma upp i 100-500 Mb/s.
Felanmälan beträffande bredbandet sker till Stockholms Stadsnäts kundstjänst.  Stockholms stadsnät har en projektsida för Brf Brickbandet på adress
https://www.stockholmsstadsnat.se/projekt/brf-brickbandet/ öppningskoden BRICK2019.