Välkommen till Brf Brickbandet

Den gröna föreningen mitt i Bromma


Aktuellt i föreningen


Årsstämma i föreningen
Kallelse och handlingar har gått ut till alla medlemmar måndagen den 13 maj. Stämman hålls i kyrkan vid Brommaplan måndagen den 27 maj kl. 18.00.


-Vi fortsätter  att renovera två hus till, 8 och 10.
-Vi går igenom alla trapphus för att vid behov åtgärda fuktproblem.
-Förbättringar i tvättstugan
-En ytterligare planteringsdag genomförs i vår med intresserade medlemmar och vi ska ta ett helhetsgrepp kring träden för att beskära de som behövs. 
-Medlemsdags anordnas och det kommer särskild information om det.

Kom ihåg att alltid läsa de medlemsbrev som skickas ut. Kolla din skräpkorg ibland då det kan råka hamna där för en del. 

Återvinning av matavfall!

Det finns åtta behållare för matavfall. De placeras på de platser som är utmärkta med en röd prick på kartan intill. Galonvägen 7 och 25, Stramaljvägen 11 och 27, Dukvägen 15, 32 och 45, Riksbyvägen 16
Kärl och avfallspåsar hämtas i tvättstugan. Kom ihåg att endast matavfall får slängas i påsarna och i behållarna får inga andra än avsedda påsar kastas. Du kan också ta med kommunens påsar från de flesta matbutikerna.

Vem gör vad i föreningen?


Nabo sköter den tekniska förvaltningen och har hand om felanmälningar på telefonnummer 010-288 00 26.

Alla felanmälningar vare sig det gäller inne- eller utemiljö samt jour sköts av Nabo. Skicka inga felanmälningar till styrelsen.


   


Ecotal sköter föreningens ekonomi och administration. Man når de via telefonnummer 08 26 50 31 eller via mejl till kansliet@brickbandet.se

Tingvalla Mark sköter våra trädgårdar och håller undan snön på vintern. Om det är något som bör åtgärdas i vår utemiljö, tar man det med Nabo som i sin tur har kontakten med Tingvalla Mark.


Aktuellt i vår förening

 

Beslut från styrelsen

Styrelsen har möte en gång i månaden och vi har haft publika protokoll för att berätta vad vi beslutat. Nu provar vi att göra nyheter med samma innehåll för att förhoppningsvis fler ska hitta informationen. -Ekonomin bevakas noga. Vi har en bra låg lånenivå samtidigt som vi har många investeringar att göra. Vi ska aldrig låna till löpande kostnader. 
-Vi fortsätter med köksstammar under året. 
-Utemiljön gås igenom. Mycket ska beskäras och planteras vilket sker i höst och i vår. 
Planteringar och beskärningar

Vi arbetar på att stegvis plantera mer växter och beskära träd och buskar. Ibland ordnas vandringar där vi tittar på vad som behöver göras och prioriterar vad nästa åtgärd blir. Det ordnas även tillfällen då vi planterar tillsammans i området. Vill du vara med så anmäl intresse till Carina Orelid på tel 0704418676


Laddstolpe till elbil eller hybrid

Om du har el- eller hybridbil kan de flesta p-platser konverteras för laddning. P-plats för helelektrisk bil hyrs 2022 ut för 1000 kr/mån inkl el. P-platser för laddhybrid för 700 kr/mån inkl el. För närvarande har vi inte individuell avläsning.
Den som vill ha p-plats med laddplats ska alltså för närvarande börja med att köa till en vanlig p-plats (utom på Drottningholmsvägen 380–382) och sedan kontakta föreningen för konvertering.

Läs mer om våra parkeringsplatser

Renovering | Felanmälan | Bokning

Innan du renoverar

Gå gärna in på sidan "Renovering" under huvudmenyn "För medlemmar" och läs vad som gäller vid renovering av lägenheten innan du sätter igång.
Till sidan om renovering>

Felanmälan och akuta fel

Vardagar 7.00-16.00
Nabo felanmälan
010-288 00 26 
https://nabo.se/felanmalan
felanmalan@nabo.se
Kvällar, nätter och helger
Ring Nabo010-288 00 26
Endast akuta fel som rör fastigheten, som elavbrott, översvämningar m.m.

Boka tvättstugan och lokalerna

Boka tvättstugan och föreningslokalerna via Aptus hemsida eller mobilappen Aptus bokning.

Vår bokningsadress är:
http:// 178.16.220.6/BookingService/

Både användarnamn och lösenord är "62" + ditt 3-siffriga lägenhetsnummer. t.ex. 62901.

Boka tvättstugan eller föreningslokalerna