Mäklarinfo

  • Mäklarbild: E-posta förfrågan till kansliet@brickbandet.se 
  • Säljaren ska betala överlåtelseavgift 2,5% av basbeloppet. Betalas av säljaren till bg 5564-4520. Märk med lgh-nr i föreningen. Kvitto ska bifogas. Faktureras ej, utan ska betalas utan anmodan.
  • Köparen ska bif. UC till inträdesansökan. Föreningen köper inte den tjänsten, utan köparen ska själv begära en UC och foga den till inträdesansökan.
  • Köparen: Får inte vara juridisk person. Köparen ska själv vara bosatt i bostadsrättslägenheten. För bostadsrätten kan 2 medlemskap beviljas, minsta andel 10%. Minst en av medlemmarna ska bebo lägenheten

  • Styrelsens godkännande: Styrelsen tar ställning till överlåtelsen först när samtliga handlingar, (in/utträdesansökan med UC, köpe-avtal, eventuella fullmakter och kvitto på att överlåtelseavgiften är betald) har kommit in till föreningen. Om det är ett dödsbo som säljer ska kopia av bouppteckningen, försedd med skatteverkets stämpel bifogas.
  • Tillträdesdag: Om tillträdesdagen inte är ett månadsskifte ska säljaren betala avgiften för hela månaden och själv göra upp för resterande tid med köparen. Köparen ska inte betala på säljarens avier utan invänta avier i sitt eget namn. Säljarens p-plats sägs automatiskt upp till närmaste månadsskifte efter tillträdesdagen. Lämna ev. nyckel till eluttag till föreningen.

Vanliga frågor vid försäljning:

Vi har sammanställt ett dokument som svarar på de vanligaste frågorna kring föreningen. Dokumentet uppdateras löpande. 

Frågor och svar om Brf Brickbandet

Namnbyte: Meddela föreningen snarast efter köpet om det ska stå fler namn än köparens på postbox och namntavla. Föreningen byter namn på porttavlan, postboxen och lägenhetsdörren när du flyttar in. Meddela också telefonnummer för porttelefonen.

Nycklar: Samtliga nycklar ska överlämnas av säljaren till köparen. Det inbegriper samtliga Aptusnycklar till porten (minst 4 st) och 2 st nycklar till postboxen. Är källarkontoret försett med föreningens lås med huvud-nyckelfunktion ska låset lämnas kvar och 2 st nycklar lämnas till köparen. (Dessa källarkontor är skyltade.) Anmäl hur många Aptusnycklar du som köpare fått till porten. Anmäl också vilka namn och telefonnummer du vill ha till porttelefonen.

Tvättstugan: Säljaren ska återställa lösenordet till 62+det 3-siffriga lägenhetsnumret eller ge sitt lösenord till köparen så kan de ändra själva.

P-platser: Det går bra att ställa sig i p-platskö så snart man köpt. Ring eller e-posta föreningen. 
Pantsättningsavgiften debiteras med 1% av basbeloppet per pantsättningstillfälle. Debiteras i efterskott tillsammans med månadsavgiften.
Andrahandsupplåtelse Föreningen tar ut en avgift för andrahandsupplåtelse. Den avgift som kan tas ut är 10% av PBB för ett helt år.

Energideklaration!

Här kan man läsa och ladda ner energideklarationerna för alla hus.