Aktuella projekt

Tak-och fasadrenovering

Alla tak och fasader på husen i Brf Brickbandet kommer under en 15-års period att renoveras. Arbetet tar ca 2-3 månader per hus och innebär att huset täcks med plast under den perioden. Tidsplanen sträcker sig 2 år framåt eftersom de hus som har störst behov av renovering prioriteras. 

Entreprenör: Svenska tak & puts AB

Tidsplan
Från feb-2024
Hus 8 Galonvägen 25-31
Hus 10 Dukvägen 34-36
Fortsatt planering
2025
Hus 19 Dukvägen 26-32
Hus 21 Dukvägen 2-10
2026
Hus 24 Dukvägen 15-21
Hus 22 Dukvägen 25-33
2027
Hus 4 D-holmsv. 370-376
Hus 18 Dukvägen 16-18
2028
Hus 6 Riksbyv. 6-12
Hus 5 D-holmsv. 380-382
2029
Hus 2 Dukvägen 53-59
Hus 3 Dukvägen 39-47
2030 
Hus 1 Galonvägen 39-41

Trasiga fönster i samband med fasadrenovering?

Har du fått sprickor i ett eller flera fönster under fasadrenoveringen ber vi dig kontakta Brickbandets kansli på kansliet@brickbandet.se samt själv tar kontakt med t.ex Riksby glasmästeri för att beställa lagning av fönstret. Fakturan skickas till kansliet. Ta gärna bild på sprickorna och skicka med som bifogat.


Byte köksstammar

Det är nu ca 35 år sedan avloppsstammarna till köken byttes och det är dags igen. Observera att det bara är själva stamledningarna som kommer att bytas. Alla avstick, kall- och varmvattenledningar och installationer i själva köken kommer att behållas.

Hur påverkas medlemmarna av detta arbete?

  • Om avloppsstammen går i min klädkammare måste jag tömma klädkammaren helt och hållet innan arbetet påbörjas.
  • Om avloppsstammen går igenom mitt källarförråd måste jag röja en yta på 2x1 meter fram till röret så att det finns plats att arbeta. 
  • Vattnet i köket kommer att vara avstängt i en vecka (måndag-fredag) och avloppet i köket får inte användas under denna tid.
Entreprenör: Riverståls Rörservice AB

Byte av badrumsstammar beräknas ske med start om 5-10 år.

Tidsplan
Sep-dec 2023:
Hus 22, 23, 24 och 25:
Dukv 15-21, 25-33 och Drottningholmsv 346-352 och 356-362,

Byte till säkerhetsdörrar

Föreningsstämman beslöt år 2012 att medlemmarna får, på egen bekostnad, köpa och installera en säkerhetsdörr av en enda modell, tillverkad av SWEDOOR/JELD-WEN Sverige AB. Leverantör är Stockholms Inbrottsskydd AB, tel. 08-514 000 45. Observera att det endast är denna typ av dörr som får installeras. Styrelsen ansvarar för utseendet i trapphusen och kan därför inte godkänna olika typer av säkerhetsdörrar. Föreningsstämman uttryckte som mål att alla dörrar ska vara utbytta senast vid utgången av år 2020.

Har du fortfarande en gammal dörr? Kontakta kansliet för mer information


Varför säkerhetsdörr?
  • Säkrare mot inbrott
  • Lägre radonnivåer

  • Skyddar mot brand och brandgas

  • Tystare i lägenheten

  • Sänkt kostnad för hemförsäkring

  • Lägenheten ökar i värde