Parkering

Parkeringsplatser

Föreningen har 204 stycken p-platser, 180 stycken är utan el, 124 stycken har eluttag. Avgiften är 300 kronor för plats med eluttag och 170 kronor för plats utan. 
Man får inte själv överlåta sin parkeringsplats eller hyra ut den i andra hand. Det går bra att byta med en annan medlem som hyr plats, men då måste man kontakta kansliet för att få nya kontrakt. Man ska själv hålla sin p-plats fri från löv och skotta bort snö. Föreningen asfalterar. 
Kontakta kansliet för att ställa dig i kö 

 
Motorvärmaruttagen är utrustade med timer och max effektuttag är 1380 W. Motorvärmaruttagen ska inte användas för att ladda elbil. 
Det går oftast inte att använda motorvärmare och kupévärmare samtidigt. Kontrollera vilken effekt din utrustning har. Överuttag kan medföra att huvudsäkringen i källaren går och hela raden av p-platser blir då utan el. 

Beträffande p-plats med laddstolpe för elbil – kontakta kansliet och anmäl ditt intresse. 

VIKTIGT! Kör in med huven först för parkering framför hus för att slippa att avgas tränger in i lägenheterna. 

Parkering i övrigt får endast ske på gatan enligt skyltning. Man får inte parkera på gårdar, gräsmattor, parkvägar eller uppfarter. Skyltar visar var det är förbjudet att parkera. Där riskerar man böter. 

Det går bra att köra fram till porten för i- och urlastning, men det måste vara en pågående aktivitet. Om man flyttar kanske man måste stå med flyttbilen på gården i flera timmar medan man bär möbler, men så fort man slutar lasta i och ur måste man flytta bilen och parkera på gatan. Informera gäster och hantverkare om vad som gäller. Det är väldigt viktigt att färdtjänst och utryckningsfordon kommer fram. Stockholms Stad tar en avgift för att parkera på gatorna och boendeparkering, se Stockholms stads hemsida.