Parkering

Parkeringsplatser

Föreningen har 204 stycken p-platser, 180 stycken är utan el, 124 stycken har eluttag. Avgiften är 300 kronor för plats med eluttag och 170 kronor för plats utan. 
Man ska själv hålla sin p-plats fri från löv och skotta bort snö. Föreningen asfalterar. 
Motorvärmaruttagen är utrustade med timer och max effektuttag är 1380 W. Motorvärmaruttagen ska inte användas för att ladda elbil. 

Det går oftast inte att använda motorvärmare och kupévärmare samtidigt. Kontrollera vilken effekt din utrustning har. Överuttag kan medföra att huvudsäkringen i källaren går och hela raden av p-platser blir då utan el. 

VIKTIGT! Kör in med huven först för parkering framför hus för att slippa att avgas tränger in i lägenheterna. 

För att ställa sig i kö

Gå in på https://ecotal.realportal.nu och logga in med BankID. Lediga p-platser läggs ut på portalen på onsdagar. Är du intresserad av att hyra p-platsen så anmäler du dig i portalen senast nästkommande onsdag kl. 08.00. Om flera anmäler intresse för samma plats är det den med lägst könummer som får ett mejl om ett erbjudande. Övriga aviseras ej.
Har du tackat ja till en plats kan du ställa dig i kö igen men du måste skriva in dig i portalen på nytt. Du hamnar då sist i kön.
Könumret är helt baserat på hur länge man stått i kö. Några kan vänta på att en särskild plats blir ledig så det finns en god chans att få en p-plats även för de som har ett högre könummer. 

Regler att förhålla sig till
  • Endast medlemmar och folkbokförda i föreningen får hyra en parkeringsplats. 
  • Parkeringsplatsen får endast användas till den personbil som man själv äger eller använder och som körs regelbundet. Platsen får alltså inte användas som besöksparkering, uppställningsplats för köroduglig bil, släpkärra, husvagn eller liknande.
  • Man får inte upplåta platsen i andra hand till någon.
  • Varje hushåll får hyra max en p-plats.
  • Om du och en annan medlem kommer överens om att byta p-platser med varandra går detta utmärkt. Man måste då anmäla detta till föreningen för att få nya kontrakt. Båda parter måste ha användning för sin p-plats, man får inte byta med någon som precis ska sälja bostadsrätten eller sin bil. P-platser som blir lediga måste kunna sökas av de som står i kö.
Laddstolpe till elbil eller för en hybrid
De flesta p-platser går att konvertera rätt lätt, förutom p-platserna på Drottningholmsvägen 380–382.
P-plats för helelektrisk bil hyrs 2021 ut för 1000 kr/mån inkl. el. P-platser för laddhybrid för 700 kr/mån inkl. el. För närvarande har vi inte individuell avläsning.
Den som vill ha p-plats med laddplats ska alltså för närvarande börja med att köa till en vanlig p-plats (utom på Drottningholmsvägen 380–382) och sedan kontakta föreningen för konvertering.

Parkering i övrigt får endast ske på gatan enligt skyltning. Man får inte parkera på gårdar, gräsmattor, parkvägar eller uppfarter. Skyltar visar var det är förbjudet att parkera. Där riskerar man böter. 

Det går bra att köra fram till porten för i- och urlastning, men det måste vara en pågående aktivitet. Om man flyttar kanske man måste stå med flyttbilen på gården i flera timmar medan man bär möbler, men så fort man slutar lasta i och ur måste man flytta bilen och parkera på gatan. Informera gäster och hantverkare om vad som gäller. Det är väldigt viktigt att färdtjänst och utryckningsfordon kommer fram. Stockholms Stad tar en avgift för att parkera på gatorna och boendeparkering, se Stockholms stads hemsida.