Boendeinformation

Medllemskap, andrahandsuthyrning, överlåtelse

Medlemsportalen

Här kan du som medlem se dina avier, uppdatera kontaktuppgifter och ta ut din lägenhetsförteckning.
Logga in med BankID här: https://expeditionen.realportal.nu/

Medlemskap

Att bo i en bostadsrätt innebär att medlemmen har rätten att bebo lägenheten tillsvidare samt att även rätten att försälja densamma. Observera att både lägenheten och fastigheten är föreningens egendom. Medlem har inte rätt utan styrelsens medgivande att göra väsentlig förändring av planlösningen, d v s riva väggar, ta bord kalkstensgolvet i hallen o s v. Man äger alltså inte lägenheten utan rätten att bebo densamma.

Medlemskap beviljas av styrelsen. Endast fysiska personer beviljas medlemskap i Brf Brickbandet. Max två personer kan beviljas medlemskap i samma bostadsrätt. Minsta tillåtna andel är 10%.

Vill du att din avgift ska dras via autogiro?

För att få din månadsavgift att dras via autogiro anmäler du det enklast via din internetbank. För att hitta Brf Brickbandet som betalningsmottagare på din internetbanks autogiro-sida kommer du behöva ange antingen föreningens bankgiro eller namn: 
Namn: BOSTADSRÄTTSFÖRENING BRICKBANDET
Bankgiro: 5067-4662

Om din internetbank inte stödjer anmälan till autogiro eller om du hellre vill anmäla dig för autogiro med en blankett e-posta i så fall
ekonomi@brickbandet.se

Obs! Om du redan har fått avier utskickade till dig kommer autogirot först att aktiveras vid nästa kvartalsavisering. Sen när autogirot har aktiverats 
kommer det att stå tydligt på dina avier.

Överlåtelse

 Lämna över stadgarna, den senaste årsredovisningen samt broschyren "Välkommen till Brf Brickbandet!" till den nytillträdande medlemmen, så att denne vet vilka regler som gäller inom föreningen. Dessutom är det viktigt att samtliga till lgh hörande nycklar överlämnas inkl. ev. hänglåsnyckel till källarförråd där avstängningar finns. Ett förlorat hänglås/nyckel debiteras med f.n 750 kr, förlorad Aptusnyckel till port och tvättstuga f.n 250 kr. Har man själv ändrat lösenordet till tvättstugan bör man återställa detta innan man flyttar till 62+det 3-siffriga lägenhetsnumret.
En avgift tas ut av den som överlåter lägenheten enligt stadgarna. Denna avgift är lika vid alla typer av överlåtelser.

När alla handlingar lämnats in godkänns det därefter av en representant för styrelsen och bekräftelse på godkännandet skickas till mäklaren. Säljaren kan då normalt få ut handpenningen. Efter detta sker en del ”pappersexercis” mellan föreningen och den ekonomiske förvaltaren för ändring i avgiftsregistret och lägenhetsregistret. På första styrelsemöte därefter godkänns slutligen överlåtelsen och förs in i styrelseprotokollet. Handläggningstid från det att handlingarna inkommer till föreningen till dess att godkännandet skickas till mäklaren är normalt ca 1 vecka om alla handlingar är kompletta vid inlämnandet och kvitto bifogats (med reservation för semestrar och sjukdom).

Överlåtelseavgiften: 2,5% av basbeloppet

Följande handlingar skall lämnas in till Brf Brickbandet, Galonvägen 40

1. Fångeshandling. Detta kan vara köpeavtal, gåvobrev, bouppteckning, testamente eller bodelningsavtal. Ev. fullmakter skall bifogas. Bouppteckning skall vara försedd med skattemyndighetens stämpel. Handlingarna skall vara i original eller bevittnade.

2. In/utträdesansökan undertecknad av både den som begär utträde ur föreningen och den som begär inträde. Ange ny adress för den som utträder. Blankett kan hämtas på expeditionen eller laddas ned här. Det går också bra med mäklarens blankett, men kom då ihåg att skriva dit säljarens nya adress så vi kan skicka kontrolluppgift. 

3. Kvitto på inbetalning av överlåtelseavgiften. Denna avgift är 2,5% av basbeloppet och betalas av säljaren till Brf Brickbandets bg 5564-4520. Ange ”Överlåtelse” + ditt lgh-nr i meddelanderutan. Vi skickar inte faktura, det tar för lång tid, och vi godkänner inte överlåtelsen förrän avgiften är inbetald. Föreningen får visserligen meddelande vid alla inbetalda överlåtelseavgifter på ovanstående konto, men då fördröjs handläggningen med minst 1 vecka. Bifoga därför kvitto!

Andrahandsuthyrning

Om man inte själv kan bo i sin bostadsrättslägenhet finns det möjlighet att hyra ut den i andra hand. Man måste alltid ha ett skäl att hyra ut och man måste på förhand ansöka om styrelsens godkännande av uthyrningen.
Man måste själv ha bott i lägenheten minst ett år innan man kan få tillstånd att hyra ut. Skäl till andrahandsuthyrning
  • arbete och studier på annan ort
  • vistelse på sjukhem
  • längre utlandsvistelse
  • samboende på prov
  • att man ska sköta en sjuk anhörig på annan ort
Styrelsen ger tillstånd för max ett år i taget. Förlängning kan sedan begäras. För samboende på prov beviljar föreningen endast upp till ett år. Korttidsuthyrning, exempelvis via Airbnb, godkänns inte.

Ansökan ska vara skriftlig och innehålla:

1. Uppgift om av vilken anledning man vill hyra ut i andra hand samt uthyrarens adress under uthyrningstiden. Brevet ska vara undertecknat av samtliga bostadsrättshavare.

2. Handling som styrker ens skäl att hyra ut, till exempel antagningsbesked till en utbildning, intyg från arbetsgivare på annan ort, kopia på biljett (om man ska på långresa). Om man ska sammanbo på prov räcker det med den nya adressen.

3. Kopia på hyresavtalet med andrahandshyresgästen.

4. Intyg beträffande hyresgästen. Föreningen vill försäkra sig om att andrahandshyresgästerna är skötsamma. Intyget ska skrivas av någon opartisk person som går i god för den blivande andrahandshyresgästen, till exempel tidigare hyresvärd, arbetsgivare eller annan neutral person. En hyresgäst får inte vara en juridisk person, utan en fysisk person med personnummer

Ansvar

Medlem som hyr ut i andra hand är ansvarig för att månadsavgiften betalas i tid. Om andrahandshyresgästen orsakar skada på föreningens egendom kräver föreningen medlemmen på ersättning. Om andrahandshyresgästen stör eller på annat sätt är till skada för andra medlemmar är bostadsrättshavaren ansvarig (stadgarna § 20). Föreningen lämnar all information till lägenhetens adress. Andrahandshyresgästen är skyldig att vidarebefordra denna till medlemmen. Föreningen tar inte på sig något ansvar för att vidarebefordra information, kallelser etcetera till adresser utanför föreningen. Vilken hyra man kan ta ut som hyresvärd beror på lagstiftningen. Bostadsrättshavarens namn ska stå kvar på dörren. En andrahandshyresgäst kan sätta upp sin egen namnskylt på dörren och använda c/o-adress.

Pantförskrivningar

Pantförskrivningar lämnas till kansliet för styrelsens underskrift. Pantförskrivningen skickas därefter till banken inom ca 1 vecka. Föreningen tar ut en pantsättningsavgift som avser registreringen av pantsättningen i lägenhetsförteckningen.

De flesta medlemmar tar lån med bostadsrätten som säkerhet vid köpet. Under boendetiden kanske man tar lån t ex för att renovera eller byter låneinstitut. Dessa pantsättningar skall föras in i lägenhetsregistret och låneinstitutet skickar därför meddelande om pantsättning till föreningen. Om du själv får denna blankett från låneinstitutet skall den lämnas till Brf Brickbandets expedition, Galonvägen 40 (lägg gärna i brevinkastet). Dessa handlingar skall efter kontroll skrivas under av firmatecknarna (två styrelsemedlemmar) och skrivas in i lägenhetsregistret. Ett ex. skickas sedan i retur till låneinstitutet tillsammans med utdrag ur lägenhetsregistret och föreningens registreringsbevis. Enligt stadgarnas § 50 tar föreningen en avgift, 1 % av basbeloppet, för denna tjänst. Avgiften faktureras eller läggs på avin för månadsavgiften. Handläggningstiden för pantsättningar är 1-2 veckor med reservation för semestrar och sjukdom. Pantsättningen ligger kvar i lägenhetsregistret till dess låneinstitutet skriftligen meddelar att pantsättningen har upphört. Påminn gärna låneinstitutet om att meddela föreningen när du löser ett lån. Föreningen är skyldig att meddela långivaren om du inte betalar månadsavgiften i tid. Var därför noga med att betala månadsavgiften till föreningen ”månadsvis och i förskott”.

Pantsättningsavgiften: 1 % av basbeloppet

Låt oss trivas tillsammans

Styrelsen ber medlemmarna respektera hälsovårdsstadgans § 20, som gäller sanitär olägenhet för närboende genom osnygghet och störande ljud, såsom hög musik, arbetande tvätt- och diskmaskiner och klampande inomhus. Kontrollera även WC-spolningen så att inte WC-stolen står och tömmer med jämna mellanrum dygnet runt. För ett trivsamt boende rekommenderar vi att man sänker volymen mellan kl 22.00 och 06.00. Tack!

Här hittar du styrelsens nyhetsbrev som kommer ut 4 ggr per år

Grannsamverkan

Genom att hjälpas åt kan vi hålla tjuvarna borta. Berätta för dina grannar när du ska resa bort eller be en vän gå över då och då för att titta till lägenheten och kanske passa på att vattna blommorna. Det finns några viktiga saker som du kan göra för att undvika inbrott. Se listan här brediv. 

Vid inbrott

Rng polisen 112 om ni ser någonting misstänkt.

Adress, våningsplan, signalement, fordon, registreringsnummer samt riktning om personer/fordon lämnat platsen är viktig information för polisen.

Använd gärna en jourlåssmed som är med i SLR Svenska Låssmedars Riksförbund. T.ex. Great Security på Abrahamsbergsvägen 2. TEL:08-25 00 42

Undvik inbrott
  • Installera fönsterlås
  • Ha en säkerhetsdörr
  • Aktiv grannsamverkan
  • Ha tidsinställda lampor/radio
  • Ring 112 vid misstänkt inbrott