Renovering

 

Innan du renoverar lägenheten

Vänd dig gärna till kansliet för råd innan du börjar renovera, så undviks dyrbara misstag.

Vi vill påminna om reglerna kring ombyggnad. För rivning av väggar måste man kontakta kansliet för godkännande. Det är inte tillåtet att flytta rördragningar eller avlopp. Om föreningen upptäcker en icke godkänd ombyggnad kommer vi att kräva att medlemmen återställer lägenheten på egen bekostnad.

En otillåten ombyggnad kan få omfattande konsekvenser för medlemmen där föreningen kan gå in och stoppa en försäljning tills den otillåtna ombyggnaden är åtgärdad och slutbesiktningen är godkänd. 

S.k. takras (när putsen släpper från lägenhetens innertak) ersätts ej av föreningen. Enligt stadgarna ansvarar bostadsrätts-innehavaren för takets skick.
Vissa mindre reparationsarbeten utföres med egen personal i mån av tid. Hör med tekniska förvaltaren om aktuell timdebitering.

Försäkring och ansvar

Skada orsakad av bristande underhåll eller försumlighet från din sida är du som medlem ansvarig för (se stadgarna § 14). Självrisken för föreningens fastighetsförsäkring är 1-2 basbelopp beroende på typ av skada.
Om skadan gäller bristande underhåll på tätskikt i badrum är självrisken 2 basbelopp. Styrelsen rekommenderar en tilläggsförsäkring till din hemförsäkring

Renovering av badrum

Den som ska renovera sitt badrum ska först kontakta kansliet för inspektion så att dyrbara misstag undviks.
Inspektionsluckan i laminatskivan bakom WC-stolen får ej sättas för. Vi måste kunna nå rören bakom. Golvbrunnen är försedd med en liten plastkorg, som lätt kan lyftas ur för rengöring efter det att plasthandtaget fällts upp.
Var alltid noga med att ventilera bort fuktig, varm luft ur badrummet (dock vintertid ej genom att öppna fönstret) särskilt om du kör egen tvättmaskin och hänger upp våta kläder.
Lämna badrumsdörren på glänt när du går därifrån. Uppvärmd luft måste ha en chans att komma in i badrummet. Kontrollera då och då väggarnas skick, särskilt ytterväggen så att inte vattenskador uppstår. Tänk på att det är du som medlem som är betalningsansvarig för skador orsakade av bristande tillsyn. Anmäl droppande kranar och läckande WC till kansliet för åtgärd.
Måla om badrumsfönstret med 1–2 års mellanrum om du duschar dagligen och skydda det dessutom gärna med duschdraperi. Ett murket badrumsfönster kan bli mycket dyrt att åtgärda.
Skivorna i badrumstaket (bv och 1 tr) får tas bort förutsatt att ett av de tre alternativen nedan följs. Inspektion av ovanliggande rör måste kunna göras, samt måste brandklass enligt bygglov upprätthållas. Man kan t ex inte utan vidare montera s.k. downlights i undertaket. Dessa tre alternativ är tillåtna:

  • Alt 1. Befintligt utförande med ett pendlande innertak utfört av gipsplattor och ovanliggande mineralullsmatta i tjocklek 100 mm

  • Alt 2. Uppföra ett nytt innertak med dubbla gipsskivor (2 x 13 mm) monterat på stålreglar samt försett med 100 mm mineralullsskiva. I denna konstruktion kan infällda spotlights monteras. Tillse att stålkablarnas fästning i taket klarar av vikten av dubbla gipsskivor.

  • Alt 3. Innertakskonstruktion kan tas bort om typgodkänd brandmanschett monteras vid genomförningen samt att eventuell hålighet mellan rör och bjälklag tätas med obrännbar massa.

Hantverkare

Awema el & maskin

Riksbyvägen 26
168 74 Bromma
08 - 25 64 75 
070 - 460 67 46

D.D. Måleriservice

Carl Barks väg 15F
163 43 SPÅNGA
070-491 88 08: daniel@ddmaleriservice.se

DN Bygg & Inredning AB

St Eriksgatan 24 
112 39 Stockholm
08-545 717 70 
www.dnbygg.se

Riverståls Rörservice

Kvarnbacksvägen 119
16874 Bromma

08-259075