Området

Trädgård och park

Rabatter

Rabatter och grönområden har planerats för att vara trevliga utan att vara alltför arbetskrävande. Det finns en flerårig plan för hela området för att på bästa sätt värna om områdets ursprungskaraktär som skapades av trädgårdsarkitekt Ulla Bodorff. Därför avrådes också egna planteringar. Har man idéer om områdets utemiljö får man gärna engagera sig i Utemiljögruppen som är ansvariga för att löpande se över hur miljön ser ut på vårt område.  

Kontakta Utemiljögruppen för intresse och mer information>

Uteplatser och grillning

Man är välkommen att ta med sin egen grill ut på våra uteplatser och njuta av varma sommarkvällar. Uteplatserna är till för alla och kan inte förbokas. Ställ grillen så att den inte hindrar gräsklippning och glöm inte att ta hem grillkol och tändvätska efter användning. När säsongen är över tas grillen in. Ställ den inte i allmänna utrymmen. 
Ett eldningsförbud gäller även på Brickbandets område. Under vissa typer av eldningsförbud får man elda på sin egen tomt, men då är det ändå förbjudet att grilla på Brf Brickbandets område.
Läs mer här>


Cykelställen

Lås fast era cyklar ordentligt vid cykelställen då det tyvärr sker en del stölder i området varje år. Cykelrummen i källarna är en säkrare lösning för den som är orolig för sin cykel. 

För att skydda fasader och rabatter får man inte parkera cykeln bakom cykelstället. 

Snöröjning & halkbekämpning

Ansvaret för snöröjningen i området: Trottoarer och gator: Trafikkontoret, Stockholm stad. Parkvägar: Stadsdelsförvaltningen. Gårds- och gångvägar på föreningens mark: Brf Brickbandet. Parkeringsplatser: Hyresgästen själv. Snöröjning på föreningens mark utförs främst vardagar kl. 07.00–16.00. Den som orkar kan genom att borsta av trappan och skotta utanför portarna bidra till trivseln och minska risken för olycksfall. Snöskyffel och sopkvast finns i cykelrummet. Låna gärna, men ställ tillbaka i cykelrummet och inte i trapphuset som måste vara tomt av brandskyddsskäl. Det finns gott om sandlådor i området, 23 stycken. Lägg tillbaka sandskyffeln i sandlådan när du lånat den.