Området

Trädgård och park

Rabatter

Rabatter och grönområden har planerats för att vara trevliga utan att vara alltför arbetskrävande. Föreningen välkomnar egna initiativ till mindre planteringar på föreningens grönområden och kan bidra med medel till inköp av perenna växter på vissa villkor. Rabatter mitt i gräsytor samt utmed gatusidan är ej tillåtna med anledning av att föreningen vill värna om områdets ursprungskaraktär som skapades av trädgårdsarkitekt Ulla Bodorff.

Kontakta Utemiljögruppen för intresse och mer information>

Uteplatser och grillning

Man är välkommen att ta med sin egen grill ut i parken och njuta av varma sommarkvällar. Ställ grillen så att den inte hindrar gräsklippning. Glöm inte att ta hem grillkol och tändvätska efter användning. När säsongen är över tas grillen in. Ställ den inte i allmänna utrymmen. 

Ett eldningsförbud gäller även på Brickbandets område. Under vissa typer av eldningsförbud får man elda på sin egen tomt, men då är det ändå förbjudet att grilla på Brf Brickbandets område.
Läs mer här>

Vår-och höststädning

Varje år kallar föreningen till vår- och höststädning en helg under april respektive oktober. Det brukar komma mycket folk till städdagarna. Tillsammans snyggar vi upp grönområdena inför sommaren, föreningen bjuder på kaffe, läsk, korv mm och vi har ett utmärkt tillfälle att lära känna varandra.  

Snöröjning & halkbekämpning

Ansvaret för snöröjningen i området: Trottoarer och gator: Trafikkontoret, Stockholm stad. Parkvägar: Stadsdelsförvaltningen. Gårds- och gångvägar på föreningens mark: Brf Brickbandet. Parkeringsplatser: Hyresgästen själv. Snöröjning på föreningens mark utförs främst vardagar kl. 07.00–16.00. Den som orkar kan genom att borsta av trappan och skotta utanför portarna bidra till trivseln och minska risken för olycksfall. Snöskyffel och sopkvast finns i cykelrummet. Låna gärna, men ställ tillbaka i cykelrummet och inte i trapphuset som måste vara tomt av brandskyddsskäl. Det finns gott om sandlådor i området, 23 stycken. Lägg tillbaka sandskyffeln i sandlådan när du lånat den.