Utemiljögruppen

Arbetsgruppen är tillsatt då föreningen behöver ha en långsiktig plan för att sköta om vår utemiljö. Målet är att arbetsgruppen efter utredning och med fokus på den handlingsplan för området som utarbetats av Fredrik Ekerot utexaminerad trädgårdsarkitekt, ska föreslå riktlinjer för hur föreningen bör sköta och förvalta sina grönområden. Utemiljöuppen kommer att gå en vår- och en höstpromenad i samband med städdagarna. Alla lökar som trädgårdsgruppen planterat och de perenna växterna kommer ju succesivt under vår-sommar-höst och inbjuder till ögonfröjd!
Vid föreningens vårstädning, i slutet av april varje år kommer vi att finnas som vanligt i vår lokal för trädgårdsverktyg på Dukvägen 24 under hela dagen för att hjälpa till med goda råd och låna ut verktyg! För dig som gärna vill göra en insats, men inte vet vad som är plantor eller ogräs, kan vi ge ett råd inför städdagen.
Vid P-platserna är planterat enbart buskar, men här kommer varje år "våra trognaste perenner" dvs allehanda ogräs, detta är ganska lätt att rensa bort under vårmånaderna! Och det syns ju sedan väl, att här är en INSATS utförd.
Vi får varje vår och sommar besök från andra bostadsrättsföreningar som går genom vårt område och uppskattar vår grönska! Det finns planer på att göra en inventering med platsnoteringar över vilka trädsorter vi har i vårt område. Visste du t ex hur en Rysslönn ser ut?

Vi ses nästa städdag!

Utemiljögruppen träffas på städdagarna. Vi möts utanför tvättstugan klockan 10.00 för cirka en timmes promenad runt området för att se vilka behov som finns av och utveckling av våra gårdar. Vi välkomnar nya intresserade medlemmar.

Kontakta oss

Kontaktperson och styrelsens representant är Stefan Lindberg. 
Kontakt via styrelsen@brickbandet.se