Utemiljögruppen

Arbetsgruppen är tillsatt då föreningen behöver ha medlemmarnas åsikter om en framtida plan för att forma vår utemiljö. Målet är att arbetsgruppen efter samtal med vår trädgårdsansvarige arbeta fram en handlingsplan för området som följer Ulla Bodoffs ursprungliga intentioner, men varsamt anpassas efter nuvarande tids trädgårdsideér . Vi ska komma med förslag om hur föreningen bör sköta och förvalta våra grönområden.  

Utemiljöuppen kommer att gå en vår- och en höstpromenad i samband med städdagarna och höra om vilka behov och önskemål som finns och hur gårdarna kan utvecklas

Nästa medlemsdag
23 April

Passa gärna på att titta närmare på vårt område och återkoppla gärna till oss om ni finner något behov eller önskemål för utveckling av våra gårdar. Vi välkomnar nya intresserade medlemmar till våra arbetsgrupper för att utveckla vår förening och du är alltid välkommen att skicka oss ett mejl om du har några frågor, tankar eller idéer.

Kontakta oss

Kontaktperson och styrelsens representant är Stefan Lindberg. 
Kontakt via styrelsen@brickbandet.se