Arbetsgrupper

I Brf Brickbandet finns det för närvarande 4 stycken s.k. arbetsgrupper där var och en arbetar för och diskuterar utveckling inom arbetsgruppens ämne.
Kontakta arbetsgrupperna via styrelsen@brickbandet.se

Utemiljögruppen

Utemiljögruppen ansvarar för området kring våra hus. Det kan bl.a. handla om planering av rabatter, beskärning av buskar och träd men även parkeringsplatser och hur vi kan göra vårt område så trevligt som möjligt för alla medlemmar. 

Läs mer>

Kommunikationsgruppen

Vi jobbar för att skapa en så öppen och transparent kommunikation som möjligt mellan medlemmar och styrelse. Vi vill att alla ska känna sig involverade och ha kunskap om vad som händer i vår förening. Förutom vår fina hemsida diskuterar vi nya sätt som vi kan nå ut till våra medlemmar för att på ett så enkelt och miljövänligt sätt dela information. Vi ser även över våra avtal för TV och bredband. 

Energigruppen

Energigruppen håller sig a jour med den senaste teknologin och vad vi som bostadsrättsförening kan göra för att minska våra koldioxidutsläpp samt sänka kostnaderna. Just nu pågår ett stort projekt kring bergvärmeimplementering. Nästa projekt blir att se över solceller och laddstolpar för elbilar. 

Aktivitetsgruppen

Vi värnar om grannsämja och ansvarar för sociala aktiviteter för medlemmarna i Brickbandet. Bl.a. anordnar vi vår-och höststädningar varje år med tillhörande grillning och fika. Vi ansvarar även för våra föreningslokaler och hoppas förbättra dessa under den närmsta tiden.