Arbetsgrupper

I Brf Brickbandet har vi arbetsgrupper som kan skapas för vissa ändamål och projekt 

Aktivitetsgruppen

Vi värnar om grannsämja och ansvarar för sociala aktiviteter för medlemmarna i Brickbandet. Tillsammans med utemiljögruppen anordnar vi vår-och höststädningar varje år med tillhörande grillning och fika. Vi ansvarar även för våra föreningslokaler och hoppas förbättra dessa under den närmsta tiden.

Har du en idé om aktivitet eller annat event?
Kontakta oss via styrelsen@brickbandet.se 

Avfallsgruppen

Vi får ofta frågor angående varför vi inte har någon matavfallssortering. Därför har vi startat en ny grupp med några styrelsemedlemmar som under 2020 och 2021 kommer att utvärdera de olika möjligheterna som finns. Vi skulle vara mycket tacksamma om det finns andra medlemmar som skulle vilja engagera sig i den här gruppen så att vi så snabbt som möjligt kommer fram till en bra lösning.

Kontakta oss via avfall@brickbandet.se

Energigruppen

Energigruppen håller sig a jour med den senaste teknologin och vad vi som bostadsrättsförening kan göra för att minska våra koldioxidutsläpp samt sänka kostnaderna. Det senaste stora projektet var bergvärmeimplementering. Under 2020 och 2021 kommer de att se över solceller och laddstolpar för elbilar. 

Vill du vara med och påverka? 
Kontakta oss på energi@brickbandet.se

Kommunikationsgruppen

Vi jobbar för att skapa en så öppen och transparent kommunikation som möjligt mellan medlemmar och styrelse. Vi vill att alla ska känna sig involverade och ha kunskap om vad som händer i vår förening. Förutom vår fina hemsida diskuterar vi nya sätt som vi kan nå ut till våra medlemmar för att på ett så enkelt och miljövänligt sätt dela information. Vi ser även över våra avtal för TV och bredband. 

Utemiljögruppen

Utemiljögruppen värnar om miljön kring våra hus. Det kan bl.a. handla om planering av rabatter, beskärning av buskar och träd men även parkeringsplatser och hur vi kan göra vårt område så trevligt som möjligt för alla medlemmar. 

Läs mer>