Renovering och tekniska frågor

 

Försäkring och ansvar

Skada orsakad av bristande underhåll eller försumlighet från din sida är du som medlem ansvarig för (se stadgarna § 14). Självrisken för föreningens fastighetsförsäkring är 1-2 basbelopp beroende på typ av skada.
Om skadan gäller bristande underhåll på tätskikt i badrum är självrisken 2 basbelopp. Styrelsen rekommenderar en tilläggsförsäkring till din hemförsäkring