Tidigare genomfört underhåll

 

Tidigare genomfört underhåll

2021
 • Tak och fasadrenovering hus 23 och 25
 • Underhåll av parken
 • Flera tvättmaskiner och torktumlare byttes ut i tvättstugan
 • Renovering av gamla panncentralen.
  Föreningen ser över möjligheterna att bygga 4 smålägenheter i egen regi på Dukvägen 24. Bygglov är sökt.
 • Köksstambyte i hus 13, 14 och 17

2020

 • Tak-och fasadrenovering, hus 12 och 15.
 • Underhåll av park och växter
 • Rivning av fjärrvärmecentralen
 • Påbörjade bytet av köksavloppsstammar i hus 11,12,15 och 16
 • Golvet i panncentralen flytspacklades. 
 • 3 almar togs ned som hade fått almsjukan

2019
 • Skorstensplatsen på Dukvägen 24 gjordes i ordning under våren.
 • Tak och putslagning började i februari på hus 16 och hus 20 på Stramaljvägen 2-10 och 1-7. 
 • Belysningsstolpar (72 st.) monterades under våren. 
 • Bergvärmeprojektet blev klart.
 • Underhållet av parken fortsatte
 • Saneringen av gamla panncentralen

2018

 • Portbyte Kv. Schalen 1, Galonvägen 40-42, lokaldörrar i hela föreningen, 12 st bakdörrar inkl. Aptuslås
 • Tak och Fasadrenovering, Hus 17, Stramaljvägen 13-27, Dukvägen 24  
 • Utemiljöarbetet fortsatte med fällning av sjuka träd eller träd som kan skada husen, beskärning andra träd, nyplantering. Uteplatser med fasta utemöbler
 • Parkeringsplatser på Dukvägen 2-10, 15-21, Stramaljv. 14-20, Galonvägen 5-7 breddning, ny asfalt mm
 • Utbyte av maskiner i spontandelen av tvättstugan
 • Bergvärmeprojektet: uppgradering av elservisen (Ellevio). Erhållande av borrtillstånd och borrning. Bergvärmen inkopplad i hus 11, 12, 13, 14, 15, 16, och 21. 

2017

 • Dränering/återställning, trapphusmålning: Galonvägen 39-31, Riksbyvägen 6-12
 • Radiatorer, borttagning flödesnipplar, byte insatser. Alla radiatorer har åtgärdats.
 • Tak och Fasadrenovering: Hus 11, Galonvägen 17-21
 • Utemiljö: Fällning sjuka träd eller träd som kan skada husen, beskärning andra träd, nyplantering
 • Parkeringsplatser: Riksbyvägen 6-12, breddning, ny asfalt 

 2016

 • Dränering runt hus 1 (Galonv. 39-41) och hus 6  (Riksbyv. 6-12)
 • Ommålning trapphus och cykelrum samt belysning i trapphus, källare och cykelrum i hus 1 och 6
 • Utbyte av 30 entréportar
 • OVK (obligatorisk ventilationskontroll) i samtliga lägenheter
 • Spolning av samtliga köksstammar