Staden vill bygga nytt studentboende!

Ett förslag till detaljplan för del av fastigheten Åkeshov 1: 1 vid kv Vadmalen i stadsdelen Riksby Stockholm har upprättats av stadsbyggnadskontoret. Planförslaget avser att pröva omfattning, placering och utformning av ny bostadsbebyggelse med 77 studentlägenheter i form av två husvolymer med nio respektive fyra våningar.

Planförslaget visas under tiden 25 feb–6 april 2020 i FYRKANTEN i Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4.  Planförslaget visas även på Brommaplans bibliotek, de tider då lokalen har öppet samt på stadsbyggnadskontorets hemsida http://www.stockholm.se /detaljplaner

Brf Brickbandets och Brf Riksbys styrelse kommer att gemensamt skriva en partsinlaga innan den 6 april 2020 där vi kommer att ta upp de olägenheter som kan drabba flera av våra medlemmar samt att man inte tar hänsyn till den unika 40-talsmiljö vi har här i Riksby.

Om ni har några egna synpunkter så tveka inte att skicka in dessa skriftligen senast den 6 april 2020 till 
Stadsbyggnadskontoret
Box 8314
104 20 Stockholm
Alternativt via e-post: stadsbyggnadskontoret@stockholm.se

Det finns även en namnlista som några boende i området har initierat. Den hittar ni här: