Brickbandets representationspolicy

Föreningens interna och externa representation ska präglas av måttfullhet. Det med anledning av att vi representerar den egna bostadsrättsförening Brickbandet med syfte att gynna medlemmarna genom att bland annat hålla kostnader nere, men även som föreningens representanter utåt agera på ett representativt och föredömligt sätt och för att utveckla och vårda professionella kontakter med föreningens affärspartner och leverantörer.
För att nå fortsatt framgång är det viktigt att föreningen har goda och förtroendeingivande relationer inom styrelsen, med anställda och dess samarbetspartners. Denna policy finns till för att ge stöd och vägledning i detta.

Generella riktlinjer
1.     All representation ska präglas av måttfullhet och öppenhet.
2.     Alla aktiviteter bör ha ett klart syfte och direkt samband med Brickbandets
        verksamhet.
3.     En förmån bör normalt riktas till föreningen, d v s inte till en enskild person. T.ex. julgåva eller enklare affärslunch för enskilda personer är tillåtet.
 4.    All representation som föreningen står för ska tas upp och dokumenteras
        i mötesprotokoll.

Måltider & dryck
I samband med företagsrepresentation, såväl internt som externt, personalfester och sammankomster ska i första hand alkoholfria drycker erbjudas. I de fall alkoholhaltig dryck blir aktuell, kan öl eller vin erbjudas som komplement till måltiden. Vi representerar inte med starksprit.

Studieresor & konferenser
Studieresor och konferenser är ett naturligt och ibland nödvändigt inslag i styrelsens arbete. Styrelsen ska alltid ta hänsyn till samtliga relevanta omständigheter i det enskilda fallet och göra bedömning utifrån studieresan/konferensens syfte. Det bästa och lämpligaste alternativet ska vägas in. Om styrelsen gör bedömningen att utlandsresa är ett likvärdigt kostnadseffektivt alternativ, är detta möjligt.

Dricks
Dricks ska hanteras med försiktighet.

Föreningens interna och externa revisorer har full tillgång till föreningens protokoll och kostnadsposter och är den funktion som kontrollerar att representationen sköts på ett korrekt sätt.

Generellt sett gäller att använda gott omdöme.

Bromma 160528
Styrelsen BRF Brickbandet