Historia

Områdets historia

Byn Riksby omnämnes i medeltida handlingar första gången i ett pergamentsbrev från 1409, dock inte med sitt nutida namn utan kallades då Rodhersby, kanske efter Rodhgu (nutida Rutger) som möjligen var byns grundläggare. Bland forntida fynd man har hittat från gården Riksby är pilspetsar, svärd mm, allt detta från järnålder, det vill säga 600–100 e Kr.

Sålunda skrevs Riksby tidigare:
år 1409 Rodhersby
år 1447 Rödorzby
år 1539 Rygelssebi
år 1613 Rijckzbij el. Rycksby

Namnet Riksby tycks ha kommit till genom en felskrivning i en handling från år 1767.
Själva gården Riksby tros ha legat norr om Riksby-skolan. Där Kvarnbacksvägen nu går var det vatten.
Namnet Bromma har med säkerhet bildats av orden "brom", "brum" som finnes i såväl svenska, norska och danska språket. Ordet är urgermanskt och betyder knopp, växtutskott eller agnar.
Inom vårt område har vi haft 6 runristningar. Av dessa är en runsten helt försvunnen och av en annan finns det bara rester kvar.
På 1880-talet rann en bäck från Kyrksjön ut i Ulfsunda-viken. Bäcken flöt tidigare genom vårt områdes södra delar.
Riksby och Norrby gårdar tillfördes på 1600-talet Åkeshovs respektive Ulfsunda säteri och blev gårdar under slottets olika ägare. Platsen där bostadsrätts-föreningarna nu ligger var våtmark och mycket sank. Det var först på 1600-talet som det blev fast mark och kunde börja odlas.
Gårdarna och torpen var små och fattiga och gav inte så mycket utkomst. Bromma socken som då tillhörde Sollentuna härad var en mycket fattig socken, med många fattiga invånare. Bl a finns ett stämmoprotokoll från 1824 där det påtalades att en piga var så fattig att hon ej hade några gångkläder. Bönderna ålades av socken stämman att tillse att hon fick kläder på kroppen.

Husen i Riksby

Fastigheterna i området är byggda mellan åren 1938–43. Arkitekten var Ernst Grönwall och trädgårdsarkitekt var Ulla Bodoff. Byggmästaren hette Baltzar Lundström som via sitt holdingbolag, Byggnadsföreningen Svenska Bostäder UPA lät bygga de nuvarande 3 föreningarna i vår del av Riksby; Brf Brickbandet, Brf Norrby samt Brf Riksby under krigsåren på 40-talet.

Bildandet av Brf Brickbandet

Den interimistiska Brf Brickbandet bildades i februari 1944 och vid en extra bolagsstämma i januari 1946 bildades Svenska Bostäders Brf Brickbandet. Föreningen var privatägd men en av de fem ordinarie styrelseledamöterna utsågs av AB Svenska Bostäder och valdes inte. Dessutom skötte AB Svenska Bostäder den ekonomiska förvaltningen på föreningens uppdrag.
I januari 1999 utträdde AB Svenska Bostäder ur föreningen och föreningen och bolaget skildes juridiskt åt. Ny ekonomisk förvaltare utsågs. Föreningens nya firma blev bostadsrättsföreningen Brickbandet.

Förändringar under åren

Under 1940-, 1950-tal hände det att orenat avloppsvatten rann ut i Lillsjön, vilket medförde att sjön stank vissa vårar när isen gick upp.
När området byggdes på 40-talet fanns det många butiker i området. Bl a hade Konsum fyra mjölkaffärer, tre speceributiker, två köttaffärer och en fiskaffär. Vidare fanns det även radiobutiker, cykelreparatörer, skomakeri, el-affärer och bokbinderi.
Den nuvarande tvättstugan var bemannad ända till 1993, då det blev för dyrt att driva den med tvättvärdinna. Därför beslöt medlemmarna i en omröstning att driva tvättstugan som självtvätt fr o m 1995.
År 1979 inköptes en traktor och mopeder till personalen vilket underlättade arbetet avsevärt. Innan dess användes bl a motordrivna handplogar till snöröjningen.

Vårstädningen började 1982 på förslag av dåvarande maskinmästaren, vilket blev mycket uppskattat eftersom det ökade "vi-andan" inom området. Trädgårdsintresserade medlemmar bidrar också mycket till trivseln inom området genom egna små täppor på gårdarna.
De första parkeringsplatserna inom området tillkom 1958. Utanför varje hus fanns tidigare en liten gräsmatta, som nu fick offras eftersom fler och fler skaffade bil.
1958 anordnades en fritidslokal för medlemmarna i Brickbandet och Norrby på Kvarnbacksvägen 79. Under åren har lokalen varit platsen för såväl studiecirklar, konstutställningar och föredrag som medlemmarnas privata fester.
Fasaderna omfärgades 1975–76. Färgsättningen bestämdes av stadsarkitekten. Dessförinnan hade alla husen samma färg.

Ernst Grönwall – en världsberömd doldis

Ernst Grönwall ritade samtliga Brickbandets hus på 40-talet. För allmänheten är han mest känd som arkitekten till biografen Draken på Fridhemsplan. Men Grönwalls verkliga storhet finner vi runt om i Stockholm, i alla de funkis- och miljon-program han ritat. Exempelvis Bagartorp i Solna och Brf Solhjulet i Edsberg.
Grönwall var praktisk och han ritade bostäder för vanligt folk. Och om man som han klarade av att rita in vardagsrum, sovalkov, kokvrå, toalettrum och för-varingsutrymme i en lägenhet på 26 m2, får man väl ändå tillstå att det ligger något i epitetet "de kompakta bostädernas okrönte mästare".
Men Grönwall ville inte bli berömd – han ville rita bra bostäder. De som försökte få en intervju med denne tystlåtne arbetsnarkoman gick bet. Inte ens arkitekt-museets försök att dokumentera hans arbete möttes av någon förståelse – varje gång arkitektkontoret flyttade slängde Grönwall helt enkelt kontorets alla ritningar i papperskorgen. I Solna har han ritat områdena Frösunda, Ritorp och Bagartorp.
Ovanstående stycke har med benäget tillstånd från bostadsstiftelsen Signalisten i Solna tacksamt citerats från deras jubileumsbok "Historien om Signalisten 1953–2003".

Brickband

Att väva band med brickor, dvs. kvadratiska plattor (av trä eller horn, numera vanligen i kartong) är ett mycket gammalt sätt att tillverka band.
I varje hörn av brickan finns ett hål som varptråden löper igenom, och genom vridning av brickan åstadkommer man en snodd av de fyra trådarna. Flera brickor, trädda med fyra trådar vardera, kan vridas samtidigt och en inslagstråd läggas in i det mellanrum som bildas.

Bromma hembygdsförening

Bromma Hembygdsförening verkar för Brommabygden, både när det gäller dåtid, nutid och framtid. Föreningen anordnar bl.a. utflykter, vandringar och föreläsningar om det rika kulturarv som finns i området. Läs mer på hembygdsföreningens hemsida.
www.brommahembygd.se