Bilder från Brickbandet

Under konstruktion...

 

Vi efterlyser gamla bilder och historier från Riksby och Brickbandet. Vi lånar och scannar in bilderna och vi är mycket försiktiga med ert bildmateriel. Vi vill med bilderna berätta om riksbys historia och bevara minnesögonblick till framtiden. Det är också värdefullt för framida renoveringar att ha en uppfattning om hur det en gång såg ut.
Bästa bilder belönas med en flaska Vår eller Sommarbubbel!