Energi & Miljö

"Värna om miljön genom att vidta de miljövårdande åtgärder som vi själva kan utföra utöver gällande krav" 

Brf Brickbandets föreningsidé

Brf Brickbandets energiåtgärder för en mer hållbar framtid

2010- 2020

 • Radonsanering i samtliga hus. 2020 finns inget förhöjt värde kvar.

 • Energideklarationen 2019-11-06 utvisade att Brf Brickbandets hus i de allra flesta fall fick betyget C, vilket är samma som kravet för nybyggnation.

 • Montering av isolerruta på insidan av trapphusfönstren

 • Alla portar, lokaldörrar och bakdörrar har bytts till bättre isolerade dörrar, projektet klart 2018.

 • Belysningsarmaturer av LED-typ börjar användas i trapphus och källare 2012.

 • Vindarna tilläggsisolerades med 35 cm lösull av celluslosa 2012. 

 • 2010 anslöt vi till Fortums fjärrvärmenät.

 • Tvättmaskinerna i föreningens tvättstuga har kopplats till varmvattnet för att spara el.

2000-2009

 • Inköp av  el-bil för föreningens fastighetsskötare 2007
 • Underjordsbehållare för hushållssopor 2007, ett led i att radikalt minska antalet transporter med tung lastbil i området.
 • Instrypning av samtliga radiatorer och montage av 2 termostatvred/lgh under 2007. 
 • Bortkoppling av konstant ljus i trapphus 2007.
 • Komplett ny tvättstuga med nya effektiva maskiner 2007.
 • Tvättstugan har erhållit FTX-system där frånluften tas till vara för uppvärmning av tilluften.
 • Rörelsedetektorer i cykelrum & källargångar 2006.
 • Ny energieffektivare trappbelysning 2006.
 • Elektroniska motorvärmaruttag 2005.

1970-1999

 • Använda minimalt med kemiska rengöringsmedel vid trappstädning från och med 1999
 • Källarna i samtliga hus isolerades med cellplast i samband med dränering 1999
 • Cykelrummen tilläggsisolerades 1996–1998
 • TA-reglerventiler monterades 1993
 • Taken på föreningens hus tilläggsisolerades 1974–1977

För en hållbar framtid

"Energideklarationen 2019-11-06 utvisade att Brf Brickbandets hus i de allra flesta fall fick betyget C, vilket är samma som kravet för nybyggnation. Detta är mycket bra för hus byggda 1944 och ett gott betyg till vårt gemensamma arbete för en hållbar framtid!"

--Styrelsen 2020

Bergvärmeprojektet

Lokala bergvärmepumpar har installerats  i alla föreningens hus. Projektet var klart 2019 i hela föreningen. Den beräknade besparingen är ca 2 MSEK/år, vilket kommer att långsiktigt förbättra föreningens ekonomi. Besparingen möjliggör att föreningen kan klara tak- och fasadarbetena utan att ta upp ytterligare lån och när dessa arbeten är avslutade planeras lånet till bergvärmeprojektet att börja återbetalas.

Läs mer om projektet>


" Brickbandet ska bli den gröna föreningen mitt i Bromma."

Styrelsen 2020