Energi & Miljö

"Värna om miljön genom att vidta de miljövårdande åtgärder som vi själva kan utföra utöver gällande krav" 

Brf Brickbandets föreningsidé

Bergvärmeprojektet

Vid Brf Brickbandets extra föreningsstämma den 4 november 2015 beslöt en majoritet om 54 av de 58 närvarande att föreningen skulle investera max 34 miljoner kr i en central geoenergianläggning för att säkra en kostnadseffektiv värmeproduktion.

Läs mer>


" Vi arbetar ständigt med att reducera energianvändningen för uppvärmning och belysning hos föreningens 27 hus."

Styrelsen 2019

"Brickbandet ska bli den gröna föreningen mitt i Bromma"

Styrelsen

Brf Brickbandets energiåtgärder för en mer hållbar framtid

2010- idag

 • Radonsanering i samtliga hus. 2020 finns inget förhöjt värde kvar.

 • Föreningen undersöker möjligheterna för en geoanläggning 2014

 • Montering av isolerruta på insidan i trapphusen varefter portbyte ska ske 2014.

 • Belysningsarmaturer av LED-typ börjar användas i trapphus och källare 2012.

 • Vindarna tilläggsisolerades med 35 cm lösull av celluslosa 2012.

 • Vindkraftsandelar har köpts in för fastighetselen till hus 2 (Dukv 53 59) och hus 19 (Dukv 26–32)

 • Schalen 1 har energitrimmats under 2010

 • Sedan 2010 är vi anslutna till Fortums fjärrvärmenät.

 • Tvättmaskinerna i föreningens tvättstuga har kopplats till varmvattnet för att spara el.

2000-2009

 • Inköp av  el-bil för föreningens fastighetsskötare 2007
 • Underjordsbehållare för hushållssopor 2007, ett led i att radikalt minska antalet transporter med tung lastbil i området.
 • Instrypning av samtliga radiatorer och montage av 2 termostatvred/lgh under 2007. 
 • Föreningen har börjat med källsortering för egna verksamheten 2007.
 • Bortkoppling av konstant ljus i trapphus 2007.
 • Komplett ny tvättstuga med nya effektiva maskiner 2007.
 • Tvättstugehuset har erhållit Fx-system där frånluften tas till vara för uppvärmning av tilluften.
 • Snålspolande dusch- & kökskransmunstycken installerades i ca 400 lgh 2006.
 • Rörelsedetektorer i cykelrum & källargångar 2006.
 • Ny energieffektivare trappbelysning 2006.
 • Elektroniska motorvärmaruttag 2005.

1970-1999

 • Fokus på att använda minimalt med kemiska rengöringsmedel i egen trappstädningsverksamhet sedan 1999
 • Källarna i samtliga hus isoleras med cellplast i samband med dränering 1999
 • 3-glas-fönster monterades 1994–99
 • Cykelrummen tilläggsisolerades 1996–98
 • TA-reglerventiler monterades 1993
 • Taken på föreningens hus tilläggsisolerades 1974–77