Aktuella projekt | Tak och fasadrenovering

I vår underhållsplan för de kommande 15 åren är arbetena med tak- och fasadrenoveringar inlagda. Vi började ett år tidigare på grund av läckage på vissa takpartier. Underhållsplanen kan revideras om det händer något akut och resurserna behöver gå till något annat.

NYTT!
Svenska Tak och Puts som utför arbetet har uppmärksammat oss på att de termometersladdar som hänger ut från fönstret, repar och förstör fasaden. Därför uppmanar vi alla som har en sådan att dra in sladden så att den inte kan slå mot fasaden. Det räcker att den sticker ut några cm för att mäta temperaturen.

Den preliminära tidsplanen är följande

2017
hus 11 Galonvägen 17–21

2018
hus 17 Stramaljvägen 13–27

2019
hus 20 Stramaljvägen 1–7
hus 16 Stramaljvägen 2–10

2020
hus 15 Galonvägen 1–3
hus 12 Galonvägen 7–11

2021
hus 23 Drottningholmsvägen 356–362  
hus 25 Drottningholmsvägen 346–352

2022
hus 14 Stramaljvägen 26–28
hus 13 Stramaljvägen 14-20

2023
hus 7 Dukvägen 40–44 
hus 10 Dukvägen 34–36

2024
hus 8 Galonvägen 25–31
hus 9 Stramaljvägen 32–36

2025
hus 19 Dukvägen 26–32 
hus 21 Dukvägen 2–10

2026
hus 22 Dukvägen 25–33
hus 24 Dukvägen 15–21

2027
hus 4 Drottningholmsvägen 370–376
hus 18 Dukvägen 16–18

2028
hus 6 Riksbyvägen 6–12
hus 5 Drottningholmsvägen 380–382

2029
hus 3 Dukvägen 39–47
hus 2 Dukvägen 53–59

2030
hus 1 Galonvägen 39–41 
Galonvägen 40