Aktuella projekt | Tak och fasadrenovering

I vår underhållsplan för de kommande 15 åren är arbetena med tak- och fasadrenoveringar inlagda. Vi började ett år tidigare på grund av läckage på vissa takpartier. Underhållsplanen kan revideras om det händer något akut och resurserna behöver gå till något annat.

Den preliminära tidsplanen är följande

2017
hus 11 Galonvägen 17–21

2018
hus 17 Stramaljvägen 13–27

2019
hus 20 Stramaljvägen 1–7
hus 16 Stramaljvägen 2–10

2020
hus 15 Galonvägen 1–3
hus 12 Galonvägen 7–11

2021
hus 21 Dukvägen 2–10
hus 18 Dukvägen 16–18

2022
hus 14 Stramaljvägen 26–28
hus 13 Stramaljvägen 14-20

2023
hus 8 Galonvägen 25–31
hus 19 Dukvägen 26–32

2024
hus 22 Dukvägen 25–33
hus 24 Dukvägen 15–21

2025
hus 23 Drottningholmsvägen 356–362  hus 25 Drottningholmsvägen 346–352 

2026
hus 7 Dukvägen 40–44
hus 9 Stramaljvägen 32–36 

2027
hus 3 Dukvägen 39–47
hus 10 Dukvägen 34–36

2028
hus 5 Drottningholmsvägen 380–382
hus 4 Drottningholmsvägen 370–376

2029
hus 1 Galonvägen 39–41
hus 2 Dukvägen 53–59

2030
hus 6 Riksbyvägen 6–12