Aktuella projekt

Aktuella projekt 2020

  • Tak och fasadrenovering fortsätter med hus 12, 15 på Galonvägen 1-15.
  • Underhållet av parken kommer att fortsätta.
  • Renovering av gamla panncentralen.
    Föreningen ser över möjligheterna att bygga 4 smålägenheter i egen regi på Dukvägen 24. Bygglov är sökt.
  • Köksstambyte påbörjas i hus 11, 12, 15 & 16

Läs mer om

Det är nu ca 35 år sedan avloppsstammarna till köken byttes och det är dags igen. Läs mer om vad det innebär för dig som medlem och se en preliminär tidsplan.

I vår underhållsplan för de kommande 15 åren är arbetena med tak- och fasadrenoveringar inlagda. Vi började ett år tidigare på grund av läckage på vissa takpartier.

Föreningsstämman beslöt år 2012 att medlemmarna får, på egen bekostnad, köpa och installera en säkerhetsdörr av en enda modell, tillverkad av SWEDOOR/JELD-WEN Sverige AB.