Aktuella projekt

Aktuella projekt 2019

  • Skorstensplatsen på Dukvägen 24 har gjorts iordning under våren.
  • Tak och putslagning börjar i februari på hus 16 och hus 20 på Stramaljvägen 2-10 och 1-7. Ska vara klart till 1 augusti om vädret inte blir extremt på något sätt.
  • Belysningsstolpar  har monteras under våren.
  • Bergvärmeprojektet fortsätter, nu är hus 8, 9 och 20 klara. Hus 17, 22 och 23 och  är närmast på tur. Beräknas vara klart under hösten 2019.
  • Underhållet av parken kommer att fortsätta.
  • Saneringen av gamla panncentralen startar under januari.
    Föreningen ser över möjligheterna att bygga 4 smålägenheter i egen regi på Dukvägen 24. Bygglov är sökt.

Läs mer om

Vid Brf Brickbandets extra föreningsstämma den 4 november 2015 beslöt en majoritet om 54 av de 58 närvarande att föreningen skulle investera max 34 miljoner kr i en central geoenergianläggning för att säkra en kostnadseffektiv värmeproduktion.

I vår underhållsplan för de kommande 15 åren är arbetena med tak- och fasadrenoveringar inlagda. Vi började ett år tidigare på grund av läckage på vissa takpartier.